معرفی مسئولین

وحید رجبی نژاد صومعه سرائی
وحید رجبی نژاد صومعه سرائی
مسئول کمیته تشریفات
محمد رضا منصوری     مسئول کمیته هنری ائتلاف بزرگ
محمد رضا منصوری
مسئول کمیته هنری ائتلاف بزرگ
کمال حسینی دلاوری
سید کمال حسینی دلاوری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سردار حاج مهدی احمدی
سردار مهدی احمدی مسئول اطلاع رسانی ناجا
مدیر روابط عمومی ائتلاف بزرگ
مهدی تاجیک
مهدی تاجیک
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
تقی غلامی
تقی غلامی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس امیر سمیعی
پهلوان حاج یوسف عشقی
پهلوان حاج یوسف عشقی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
هادی فاتحی پیکانی
هادی فاتحی پیکانی
عضو هیئت رئیسه
اکبر بخشی قلی بیگلو
اکبر بخشی قلی بیگلو
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 6 از 21
< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت