معرفی مسئولین

 جواد ملکی ائتلاف
جواد ملکی
مسئول کمیته تدارکات وپشتیبانی استان تهران ائتلاف بزرگ

مهندس عباس قلی زاده معاونت محترم اقتصادی روزنامه کیهان
حاج محمد حسین حسن زاده
حاج محمد حسین حسن زاده
مسئول تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
احمدرضا بشر
احمدرضا بشر
نماینده استان فارس ائتلاف بزرگ
جانباز حاج علی آدینه
جانباز حاج علی آدینه
عضو محترم هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
وحید رجبی نژاد صومعه سرائی
وحید رجبی نژاد صومعه سرائی
مسئول کمیته تشریفات
محمد رضا منصوری     مسئول کمیته هنری ائتلاف بزرگ
محمد رضا منصوری
مسئول کمیته هنری ائتلاف بزرگ
کمال حسینی دلاوری
سید کمال حسینی دلاوری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سردار حاج مهدی احمدی
سردار مهدی احمدی مسئول اطلاع رسانی ناجا
مدیر روابط عمومی ائتلاف بزرگ
مهدی تاجیک
مهدی تاجیک
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 6 از 22
< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت