معرفی مسئولین

زهره میرسپاسی
زهره میرسپاسی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
پهلوان منصور ولدخانی
منصور ولدخانی مدیر اسبق مجموعه فرهنگی زیتون
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سرهنگ حاج عباس جوشقانی
سرهنگ جوشقانی جانشین ناحیه مقداد
عضو هیت رئیسه ائتلاف بزرگ
محمد صرفی
محمد صرفی
روابط عمومی
پهلوان حاج عباس مجرد
پهلوان عباس مجرد قهرمان سنگین وزن جهان
عضو هیت رئیسه ائتلاف بزرگ
 جواد ملکی ائتلاف
جواد ملکی
مسئول کمیته تدارکات وپشتیبانی استان تهران ائتلاف بزرگ

مهندس عباس قلی زاده معاونت محترم اقتصادی روزنامه کیهان
حاج محمد حسین حسن زاده
حاج محمد حسین حسن زاده
مسئول تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
احمدرضا بشر
احمدرضا بشر
نماینده استان فارس ائتلاف بزرگ
جانباز حاج علی آدینه
جانباز حاج علی آدینه
عضو محترم هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 5 از 21
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت