معرفی مسئولین


مهندس احمد مسجد جامعی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس محسن هاشمی بهرمانی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهندس عطاء الله اشرفی اصفهانی
مهندس عطاء الله اشرفی اصفهانی
مهندس عطاء الله اشرفی اصفهانی
مهندس زینت غلامی
مهندس زینت غلامی
مهندس زینت غلامی

مهندس حبیب کاشانی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهندس مسعود زریبافان
مهندس مسعود زریبافان عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهندس مسعود زریبافان
مهندس محمد رضا شیشه گران
مهندس محمد رضا شیشه گران
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
دکتر محمدي فر
دکتر محمدي فرد عضوهیئت رئیسه ائنتلاف بزرگ
محمدي فر

علیرضا تاجیک
عضو موسسه پهلوانان
مهندس سعید قمی
مهندس سعید قمی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 4 از 22
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت