معرفی مسئولین


دکتر احمد دنیا مالی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس حسن بیادی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر مرتضی طلایی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر ابوالفضل قناعتی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس غلامرضا محمد خانی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

حجت الاسلام ناصحی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر حسن امیدوار
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر اسماعیل گودرزی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر بهزاد کتیرایی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس محمد مهدی تندگویان
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 3 از 22
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت