معرفی مسئولین

خلیل ارجمند پناه
خلیل ارجمند پناه
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر ارسلان باقری
امیر ارسلان باقری عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر ارسلان باقری
علیرضا صوفی
علیرضا صوفی معاون کمیته نشریفات ائتلاف بزرگ
علیرضا صوفی
حسین ملکی
حسین ملکی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
رضا کریم پور زاویه
رضا کریم پور زاویه
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سعید محمدی
سعید محمدی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر سفیداری
امیر سفیداری
عضو کمیته روابط عمومی کشور در ائتلاف بزرگ
رضا گل بهار
رضا گل بهار
روابط عمومی
محمد آقایی
محمد آقایی
مسول کمیته پهلوانان وقویترین مردان دانشگاه های استان
ابراهیم رستمی
ابراهیم رستمی
مربی بدنسازی و زورخانه ای ائتلاف بزرگ
صفحه 8 از 21
< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت