معرفی مسئولین

محمود هاشمی
محمود هاشمی عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
محمود هاشمی
سيد محمود هاشمي دولابي
سيد محمود هاشمي دولابي عضومحترم هيئت رئيسه ائتلاف بزرگ
سيد محمود هاشمي
جواد محمدی نادر
جواد محمدی نادر
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
مجتبی خوش نویسان
مجتبی خوش نویسان
عضو روابط عمومی امور هماهنگی کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
حجت اله سالاروند
حجت اله سالاروند
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
خلیل ارجمند پناه
خلیل ارجمند پناه
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر ارسلان باقری
امیر ارسلان باقری عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر ارسلان باقری
علیرضا صوفی
علیرضا صوفی معاون کمیته نشریفات ائتلاف بزرگ
علیرضا صوفی
حسین ملکی
حسین ملکی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
رضا کریم پور زاویه
رضا کریم پور زاویه
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 8 از 22
< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت