معرفی مسئولین

حسن قوی قلب
حسن قوی قلب
پیشکسوت
دکتر رامین دواتگر
دکتر رامین دواتگر
دکتر رامین دواتگر

مهندس مهدی ایمان زاده فرد
جهادگر نیکوکار وکارآفرین مهدی ایمان زاده فرد
مهندس بابک تربان
مهندس بابک تربان
مهندس بابک تربان

مهندس مرتضی اقبالی
عضو هیئت رئیسه

مهندس رضا خدابخش
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر سید محمد قدمگاهی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر دلاور صیامی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر هادی ساعی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

خانم دکتر ثریارضایی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 1 از 21
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت