اهداء سبد ارزاق به خانواده های بی سرپرست و کم درآمد در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

 

اهداء سبد ارزاق به خانواده های بی سرپرست و کم درآمد در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

 

مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير حامي ايتام و وخانواده هاي بي سرپرست

 

مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير حامي ايتام و وخانواده هاي بي سرپرست

 

اطلاعیه ها
اطلاعیه تبریک
اطلاعیه ترحیم
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت