دعوت نامه

مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر 

به نام خدا باسلام محضرمبارك
شهيدهمت دهكده المپيك زيبادشت بالا ميدان لاله نبش عليزاده پ ١٢
موسسه پهلوانان قويترين مردان وسنگين وزنهاي جهان ، ائتلاف بزرگ قهرمانان پيشكسوتان پهلوانان  هنرمندان ايثارگران ونخبگان ورزش ، فدراسيون كوبو آسيا    مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير، مجتمع غدير.   جانبازاكبرغلامي مديرعامل ودبيركل 
٠٢١٤٤٧١٦٣٥١
٠٢١٤٤٠٨١١٤٩
٠٩٠٢٢٢٥١٠٦٨
٠٩١٠١١٣٦١٧٧ 
٠٩١٢١١٣٦١٧٧
خدانگهدارتان باشد ان شاالله  (جانباز اكبرغلامي)

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت