دکتر جهادگر شایان غلامی جانشین دبیر کل

شایان غلامی
مهندس شايان غلامي
١-جانشين دبير كل ائتلاف بزرگ قهرمانان پيشكسوتان و پهلوانان
٢-دبير مؤسسه پهلوانان و قويترين مردان پولادين
٣-دبير مؤسسه رزمي سنگين وزن هاي جهان
٤-جانشين هيئت مذهبي زنجيرزنان حسين
٥-جانشين كميته باستاني و پهلواني زور خانه اي جانبازان ومعلولين استان تهران
٦-دبيركميته پهلوانان فدراسيون تير اندازي جمهوري اسلامي ايران
 
٧-جانشين هيئت مذهبي رزمندگان و پهلوانان
 
8- مشاور امور اجرایی دبیر کل ائتلاف بزرگ
 
9-مدیر آی تی ائتلاف و امور بین الملل ائتلاف بزرگ

نگاهي كوتاه به زندگي مهندس شايان غلامي:
مهندس شايان غلامي در استان تهران در مورخ ١٣٧١/٣/٢٨ بدنيا امد او فرزند جانباز پهلوان حاج اكبر غلامي جانباز هشت سال دفاع مقدس و قهرمان سنگين وزن جهان و نوه پهلوان حاج عباس غلامي و زينت سادات حجري و فرزند حاجيه خانم مريم ابراهيمي مدير كميتيه خيريه غدير كه بيش از پانصد فرزند يتيم زير پوشش دارد. و خواهري مهربان به نام زينت غلامي كه مدير پشتيباني و مدير اجرايي اي تي وب سايت
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت