معرفی مسئولین

ایرج اکبرلو
ایرج اکبرلو
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهمد مهران فولادی
محمد مهران فولادی
عضو کمیته برگزاری همایش ها و جلسات
  غلامرضا حنائی زواره
غلامرضا حنائی زواره
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
داود حاجی محمدی
داود حاجی محمدی
روابط عمومی منطقه بیست تهران
حسن علی پیروز پارسا
حسن علی پیروز پارسا
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

محمد جعفر فرخی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ

محمد کیانی ابربکوه
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
اکبر غلامی
هادی حاجی محمدی
رئیس روابط عمومی منطقه بیست تهران
سید علی قریب
سید علی قریب
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
میثم گودرزی عضو کمیته مربیان
میثم گودرزی
عضو کمیته مربیان ائتلاف
صفحه 10 از 21
< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت