معرفی مسئولین

محرم احمدی
محرم احمدی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مجید علی پور
مجید علی پور
عضو کمیته فنی ائتلاف بزرگ
صفر بابایی درخشان
صفر بابایی درخشان
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی
علیرضا فیاض نسب
علیرضا فیاض نسب
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
محمدرضا بوستان
محمدرضا بوستان
عضو کمیته روابط عمومی ائتلاف بزرگ
حمیدرضا جلالی رودسری
حمیدرضا جلالی رودسری
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
محمد رضا محمودی
محمد رضا محمودی
عضو رسمی ائتلاف بزرگ
داود چهار دولی سلطانی
داود چهار دولی سلطانی
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مهدی جواهری
مهدی جواهری
پیشکسوت ائتلاف بزرگ
حسین نظری طالقانی
حسین نظری طالقانی
مربی ماساژ
صفحه 12 از 21
< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت