معرفی مسئولین

میثم رمضانی
میثم رمضانی
تدارکات وامور حمل ونقل
حمید رضا بایسته
حمید رضا بایسته
عضو رسمی ائتلاف بزرگ
شهرام مرشدی
شهرام مرشدی
رئیس روابط عمومی منطقه 21 پایتخت ائتلاف بزرگ
مختار پنبه دوزی
مختار پنبه دوزی
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
علیرضا حسینی موحد
علیرضا حسینی موحد
دبیر کمیته تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
سید جواد محمودی جزه ئی
سید جواد محمودی جزه ئی
رئیس کمیته مداحان ائتلاف بزرگ
میترا عباسپور ابیانه
میترا عباسپور ابیانه
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
مجتبی مرتضوی
مجتبی مرتضوی
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
محمد شیدائی
محمد شیدائی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
ایمان پاینده نژاد
ایمان پاینده نژاد
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
صفحه 14 از 21
< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت