معرفی مسئولین

زهره کوروندی
زهره کوروندی
عضو هیئت رئیسه امور بانوان ائتلاف بزرگ
رحمان نصیری
رحمان نصیری
روابط عمومی کمیته هنرمندان ائتلاف بزرگ
غلامی
سیدعلی رضوی
مسئول ائتلاف بزرگ استان آذربایجان غربی
فریادرس حسنی
فریادرس حسنی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
پهلوان اکبر
محمد خدارحمی
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی
هادی جعفری یخفروزانی
هادی جعفری یخفروزانی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
احمد عباس زاده
احمد عباس زاده
عضویت ائتلاف بزرگ
غلامی
علی اکبر اسکندری
مسئول ائتلاف بزرگ شهرستان مشهد
غلامی
خسرو مسلمی ممقانی
عضو کمیته قهرمانان ائتلاف بزرگ
غلامی
علیرضا فاطمی
کارشناس روابط عمومی
صفحه 16 از 21
< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت