معرفی مسئولین

رضا زنگنه
رضا زنگنه
دبیر روابط عمومی شرق پایتخت
اصغر مختاری
اصغر مختاری
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
منصور بیات
منصور بیات
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سعید گرجی
سعید گرجی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
محمد حسین قنبری
محمد حسین قنبری
مسئول روابط عمومی ائتلاف بزرگ استان قزوین
علیرضا ابراهیمی
علیرضا ابراهیمی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
مرتضی ستایش
مرتضی ستایش
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
ابراهیم سرخوش
ابراهیم سرخوش
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
عباس ورمزیاری
عباس ورمزیاری
عضو کمیته ورزشکاران ائتلاف بزرگ
مسعود رضا ملک لو
مسعود رضا ملک لو
عضو کمیته روابط عمومی ائتلاف بزرگ
صفحه 15 از 21
< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت