معرفی مسئولین

یعسوب حیدری
یعسوب حیدری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
علی ابوالحسنی
علی ابوالحسنی
عضو رسمی ائتلاف بزرگ
امیر حسین عطائی
امیر حسین عطائی
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
کیوان فروزنده
کیوان فروزنده
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
بشیر صادقیان
بشیر صادقیان
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
امیر حسین علیزاده
امیر حسین علیزاده
مسئول روابط عمومی منطقه 2 ائتلاف بزرگ
ایرج اکبرلو
ایرج اکبرلو
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهمد مهران فولادی
محمد مهران فولادی
عضو کمیته برگزاری همایش ها و جلسات
  غلامرضا حنائی زواره
غلامرضا حنائی زواره
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
صفحه 9 از 21
< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت