معرفی مسئولین

سعید محمدی
سعید محمدی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر سفیداری
امیر سفیداری
عضو کمیته روابط عمومی کشور در ائتلاف بزرگ
رضا گل بهار
رضا گل بهار
روابط عمومی
محمد آقایی
محمد آقایی
مسول کمیته پهلوانان وقویترین مردان دانشگاه های استان
ابراهیم رستمی
ابراهیم رستمی
مربی بدنسازی و زورخانه ای ائتلاف بزرگ
علی شفیعی جم
علی شفیعی جم
خبرنگار ائتلاف بزرگ
رضا رانکوه احمدی
رضا رانکوه احمدی
مسئول و نماینده شهرستان رامسر
عسگر میرزایی
عسگر میرزایی
مسئول ائتلاف منطقه 17 پایتخت
یعسوب حیدری
یعسوب حیدری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
صفحه 9 از 22
< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت