معرفی مسئولین

علی شفیعی جم
علی شفیعی جم
خبرنگار ائتلاف بزرگ
رضا رانکوه احمدی
رضا رانکوه احمدی
مسئول و نماینده شهرستان رامسر
عسگر میرزایی
عسگر میرزایی
مسئول ائتلاف منطقه 17 پایتخت
یعسوب حیدری
یعسوب حیدری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
علی ابوالحسنی
علی ابوالحسنی
عضو رسمی ائتلاف بزرگ
امیر حسین عطائی
امیر حسین عطائی
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
کیوان فروزنده
کیوان فروزنده
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
بشیر صادقیان
بشیر صادقیان
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
امیر حسین علیزاده
امیر حسین علیزاده
مسئول روابط عمومی منطقه 2 ائتلاف بزرگ
صفحه 9 از 21
< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت