محمد مهدی رعایائی

عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان ،پهلوانان ، ایثارگران،هنرمندان،ونخبگان ورزش

عضو هیئت رئیسه موسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان قویترین مردان پولادین

عضو هیئت رئیسه موسسه سنگین وزن های جهان

عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

عضو هیئت امنا هیئت مذهبی ورزشکاران ،رزمندگان وپهلوانان

عضو هیئت امنا هیئت مذهبی زنجیر زنان حسینی

متخصص در حوزه محیط زیست

اخذ مجوزهای زیست محیطی برای انواع صنایع ،معادن و ...

تهیه گزارش ارزیابی محیط زیست

فعال در حوزه صنعت ساختمان انواع نمای خارجی مدرن -شیشه ای

دکوراسیون وتجهیزات اداری و مسکونی بازسازی از صفر تا صد