میر شمس هاشمی

سید میر شمس هاشمی

  مسئول کمیته حقوقی ائتلاف بزرگ

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت