سرهنگ جوشقانی جانشین ناحیه مقداد

سرهنگ حاج عباس جوشقانی

 عضو هیت رئیسه ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان،پهلوانان،ایثارگران،هنرمندان و نخبگان ورزش کشور

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت