محمد صرفی

محمد صرفی
• روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان ،قویترین مردان پولادین
• روابط عمومی  موسسه سنگین وزن های جهان 
• روابط عمومی ائتلاف بزرگ قهرمانان ،پیشکسوتان ،پهلوانان ،ایثارگران ،هنرمندان و نخبگان ورزش
• سفیر مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت