گالری تصاویر

مسئولين كميته امدادامام خميني پايتخت باحضورشان درمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير اززحمات جهان پهلوان اكبرغلامي وسركارحاجيه خانم مريم ابراهيمي وپرسنل مركز تقدير وتجليل كردند هیئت ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج سپاه استان تهران به مديريت جهان پهلوان غلامي چهارشنبه ها زورخانه جوانمردان باضرب زنگ مرشدسبكي وجمع قهرمانان وپيشكسوتان ميزبان ورزش ميباشد دكترافشاني شهردارپايتخت ودكترحسني رياست ورزش شهرداري وجهان پهلوان غلامي باحضورشان درمراسم يادبود پدر دكترحق شناس عضومحترم شوراي شهر اعلام همدردي كردند طي حكمي ازسوي جانباز جهان پهلوان غلامي دبيركل فدراسيون كوبو آسيا مهندس شيخ حسني نماينده فدراسيون در استان اصفهان منصوب شد به لطف خدا دكترمحمدصادق حسني رياست دلسوز ورزش شهرداري تهران و معاونين سازمان ورزش از زحمات جهان پهلوان جانباز اكبرغلامي درامر ورزش وتوسعه ورزش و بويژه فريضه الهي زكات و مردم داري وفرهنگ پهلواني بين شهروندان تقدي دكترمحمدصادق حسني رياست دلسوز ورزش شهرداري تهران از زحمات جهان پهلوان جانباز اكبرغلامي درامر ورزش وتوسعه ورزش و بويژه فريضه الهي زكات و مردم داري وفرهنگ پهلواني بين شهروندان تقدير وتجليل كرد طي حكمي ازسوي جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي   پهلوان حاج خسروغلامي مديرتيم هاي ملي ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج وسپاه استان تهران منصوب شد همايش ورزش زورخانه اي وپهلواني با مديريت پهلوان جانبازغلامي رئيس ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج وسپاه استان تهران در مركز فرماندهي پليس پيشگيري به لطف خدا انجام شد جهان پهلوان غلامي رياست ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج وسپاه استان تهران از پهلوان مرادي دولابي عضومجمع خيرين و جهان پهلوان محمدگودرزي تقدير وتجليل كرد طي حكمي ازسوي جهان پهلوان غلامي دكترميرقرباني مديرحقوقي موسسه پهلوانان وقويترين مردان و مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غديرو موسسه سنگين وزنهاي جهان منصوب شد جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير ميزبان مراسم ورزش زورخانه اي وپهلواني تجليل از عزيزان اوتيسم شد تبریک مديرعامل مركزنيكوكاري وكار آفريني نام آوران غديرو موسسه پهلوانان به مناسبت ولادت امام رضا (ع)	اهداء لوح تجليل سرهنگ حسيني جانشين پليس پيشگيري به جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي	اهداء لوح تجليل سرهنگ حسيني جانشين پليس پيشگيري تهران بزرگ به امضاء سرهنگ ظهيري رياست پليس پيشگيري به جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي	اهداء فرش نفيسی ازطرف مردم سفيدشهربه جانبازجهان پهلوان غلامي	جانباز پهلوان غلامی حکم انتصاب جانبازاكبرغلامي بعنوان رياست هئيت ورزش هاي پهلواني وزورخانه اي سپاه پاسداران استان تهران طي حكمي ازسوي سرگردپاسدار عباس زورمند معاون تربيت بدني سپاه حضرت سيدالشهداء استان تهران، جانبازپهلوان اكبرغلامي رئيس هيت ورزش پهلواني وزورخانه اي سپاه استان تهران منصوب شد طي حكمي ازسوي سرگرد عباس زورمندغلامي مشاورومعاون هماهنگ كننده باشگاه ورزشي مقاومت تهران شد
صفحه 6 از 33
< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت