معرفی مسئولین


مهندس رضا خدابخش
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر سید محمد قدمگاهی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر دلاور صیامی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر هادی ساعی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

خانم دکتر ثریارضایی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس مسعود معمایی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر مناف هاشمی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر علیرضا دبیر
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر محسن پیر هادی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

دکتر احمد دنیا مالی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 1 از 21
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت