اهداء يكصد سبدكالا ٢٥٠توماني به ايتام توسط مركزنيكوكاري وكارآفريني نام إوران غدير

 

تكريم جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وکارآفريني غدير همراه مجمع خيرين ازايتام

 

تشكرمديركمپ ترك اعتيادفريختگان رهايي ازحضوروحمايت جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير

 

پهلوان جانبازغلامي تجهيز كمپ فريختگان رهايي را دستور كارخود قرارداد

 

اطلاعیه ها
اطلاعیه تبریک
اطلاعیه ترحیم
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت