ذكرخانه شهيدفهميده تيم ملي باستاني وزورخانه اي پهلوانان قويترين مردان به سرپرستي جانبازغلامی

 

تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات واعضاء محترم فرمانداري ازجانباز پهلوان اكبرغلامي

 

تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات ازجانباز پهلوان اكبرغلامي

 

تشكر حاج بازوبند ازتمامي ذاكرين اهل بيت كه از استانها تشريف آوردند درمراسم هئيت متحده

 

اطلاعیه ها
اطلاعیه تبریک
اطلاعیه ترحیم
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت