تجليل مسئولين كميته امدادامام خميني پايتخت باحضورشان درمركزنيكوكاري نام آوران غدير اززحمات غلامی

 

هیئت ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج سپاه استان تهران به مديريت جهان پهلوان غلامي

 

همدردي پهلوان غلامي باحضورشان درمراسم يادبود پدر دكترحق شناس عضومحترم شوراي شهر

 

طي حكمي ازسوي جانباز غلامي مهندس شيخ حسني نماينده فدراسيون در استان اصفهان منصوب شد

 

اطلاعیه ها
اطلاعیه تبریک
اطلاعیه ترحیم
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت