اخبار ائتلاف


تجليل مسئولين كميته امدادامام خميني پايتخت باحضورشان درمركزنيكوكاري نام آوران غدير اززحمات غلامی

 


هیئت ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج سپاه استان تهران به مديريت جهان پهلوان غلامي

 


همدردي پهلوان غلامي باحضورشان درمراسم يادبود پدر دكترحق شناس عضومحترم شوراي شهر

 


طي حكمي ازسوي جانباز غلامي مهندس شيخ حسني نماينده فدراسيون در استان اصفهان منصوب شد

 


تقديردكترمحمدصادق حسني رياست دلسوز ورزش شهرداري تهران از زحمات جانباز غلامی

 


تقدير دكترمحمدصادق حسني رياست دلسوز ورزش شهرداري تهران از زحمات جهان پهلوان جانباز اكبرغلامي

 


منصوب شدن حاج خسروغلامي طي حكمي ازسوي جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي

 


همايش ورزش زورخانه اي وپهلواني با مديريت پهلوان جانبازغلامي رئيس ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني

 


تقديرجهان پهلوان غلامي از پهلوان مرادي دولابي عضومجمع خيرين و جهان پهلوان محمدگودرزي

 


طي حكمي ازسوي جهان پهلوان غلامي دكترميرقرباني مديرحقوقي موسسه پهلوانان منصوب شد

 

صفحه 1 از 235      < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت