اخبار ائتلاف


بازديدجانبازجهان پهلوان اكبرغلامي از مجموعه كاخ هاي نياوران با مجمع خيرين

 


مركزنيكوكاري غديربه لطف خدا وبركات زكات جهت استفاده رايگان از ظروف

 


تشكرپهلوان شهرام مرشدي قويترين مرد ايران از زحمات جهان پهلوان اكبر غلامي

 


حضور رياست ورزش زورخانه اي وپهلواني سپاه استان تهرا جانباز غلامي ،درزورخانه شهدا فرحزاد

 


بازديدمجمع خيرين مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير ازمجموعه كاخ هاي نياوران

 


تشكر جانبازغلامي از زحمات مدافعين حرم درعراق شهرنجف اشرف

 


پهلوان شهرام مرشدي قويترين مرد ايران از زحمات جهان پهلوان اكبر غلامي در مجمع خيرين تقدير كرد

 


تشكرپهلوان شهرام مرشدي قويترين مرد ايران از زحمات جهان پهلوان اكبر غلامي

 


مراسم تجليل ازپيمان جوانمردان شامل خانواده شهداء ، ايثارگران

 


حضور جانباز پهلوان اكبر غلامي محضرامام زاده شاهزاده عزيزالله امام حسن مجتبي

 

صفحه 1 از 254      < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت