اخبار ائتلاف


تقديرازدكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهور توسط جانبازاكبرغلامي به لطف خدا

 


سخنراني جانبازدكتراكبرغلامي در مراسم ترحيم مادردكترحاج محسن شفائيي باحضورمسئولين كشوري

 


مراسم ترحيم مادردكترحاج محسن شفائيي باحضور جانبازاكبرغلامي و مسئولين كشوري ولشكري

 


مراسم ترحيم مادردكترحاج محسن شفائيي باحضور جانبازاكبرغلامي و مسئولين كشوري ولشكري

 


حمايت جانبازغلامي ازكمپ و موسسه ترك اعتيادپيام رهايي به مديريت مسعود تندرو به لطف خدا

 


انتصاب مهندس فلاح نژاد به عنوان هئيت رئيسه موسسه پهلوانان وقويترين مردان پولادين وائتلاف بزرگ

 


اهداء سبدكالا به خانواده هاي بي سرپرست وكم درآمد درمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

 


اهداء سبدكالا به خانواده هاي بي سرپرست وكم درآمد درمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

 


اهداء سبدكالا به خانواده هاي بي سرپرست وكم درآمد درمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

 


اهداء سبدكالا به خانواده هاي بي سرپرست وكم درآمد درمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

 

صفحه 1 از 261      < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت