اخبار ائتلاف


مراسم تقديرازايثارگران باحضور دكتركواكبيان نماينده مجلس شوراي اسلامي به مديريت جانباز اكبرغلامي

 


اهداء سبدكالا نيكوكاري شب عيد از خیریه نام آوران غدیر به افراد بي سرپرست

 


اهداء سبدكالا نيكوكاري شب عيد از خیریه نام آوران غدیر به افراد بي سرپرست

 


جشن نيكوكاري باحضورهفت صددانش آموزمدرسه شهدامرصادباحضوردكتراسماعيلي وجانبازغلامي

 


تقديرسرداررحيمي فرمانده پليس تهران بزرگ ازجانبازپهلوان اكبرغلامي به عنوان پليس نمونه افتخاري

 


تقديرسرداررحيمي فرمانده پليس تهران بزرگ ازجانبازپهلوان اكبرغلامي به عنوان پليس نمونه افتخاري

 


تقديرسرداررحيمي فرمانده پليس تهران بزرگ ازجانبازپهلوان اكبرغلامي به عنوان پليس نمونه افتخاري

 


تقديرسرداررحيمي فرمانده پليس تهران بزرگ ازجانبازپهلوان اكبرغلامي به عنوان پليس نمونه افتخاري

 


تقديرسرداررحيمي فرمانده پليس تهران بزرگ ازجانبازپهلوان اكبرغلامي به عنوان پليس نمونه افتخاري

 


جشن نيكوكاري باحضورهفت صددانش آموزمدرسه شهدامرصادباحضوردكتراسماعيلي وجانبازغلامي

 

صفحه 5 از 254      < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت