اخبار ائتلاف


هم انديشي مهندس اخلاصي مديرپسماندشهرداري منطقه ٢٢ باجانبازاكبرغلامي

 


هم انديشي مهندس اخلاصي مديرپسماندشهرداري منطقه ٢٢ باجانبازاكبرغلامي

 


جلسه هنرمندان و ورزشكاران سفيران نيكوكاري وحاميان ايتام غديربا حضور جانبازاكبرغلامي

 


ديدارجانبازاكبرغلامي با دكترانصاري رياست سازمان تعزيرات حكومتي كشور به لطف خدا وبركات زكات

 


ديدارجانباز غلامي مديرعامل موسسه قويترين مردان با مهندس خال رياست سازمان بهشت زهرا

 


ديدار غلامي مديرعامل موسسه پهلوانان بامهندس سفيري معاون اجتماعي شهرداري منطقه ٢٢

 


تقدير سرتيب دوم پاسدار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ از جانبازاكبرغلامي

 


توصیه جانباز غلامی به انفاق و نیکوکاری

 


تقديردكترسياوش شهريورفرماندار محترم شميرانات ازجانباز پهلوان اكبرغلامي در دهه كرامت

 


تيم ملي زورخانه اي پهلوانان وقويترين پولادين و زورخانه اي سپاه تهران در ذكرخانه دانشگاه تهران

 

صفحه 5 از 261      < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت