اخبار ائتلاف


مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم

 


مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم

 


مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم

 


مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم

 


مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم

 


مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم

 


تقدیر از استاد جانباز اکبر غلامی توسط هیات رزمی جنوب شرق

 


گواهینامه کارآفرینی مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز اکبر غلامی

 


تقدیر از جانباز پهلوان اکبر غلامی توسط کمیته جهانی سوپر ساباکی

 


اهداء دکترای افتخاری سازمان جهانی ورزش های رزمی ترکیبی به جانباز اکبر غلامی

 

صفحه 9 از 333      < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت