اخبار ائتلاف


طي حكمي ازسوي جانبازغلامي مهندس ناصري رياست صندوق قرض الحسنه ولايت عضوهئيت رئيسه منصوب شد

 


طي حكمي ازسوي جانبازغلامي مهندس قاسمي معاونت صندوق قرض الحسنه ولايت عضوهئيت رئيسه منصوب شد

 


تقدير وتشكرجهان پهلوان جانبازغلامي از ميزباني ظيافت الهي حاج ناصراسكويي

 


تقديرجهان پهلوان جانبازغلامي از گروه هنري عرفان پهلوان بشير وفريدون صادقي

 


تقديرجهان پهلوان جانبازغلامي دربازديد از مراكز ورزشي ايثارگران از خيرين

 


تشكرجهان پهلوان جانبازغلامي از ميزباني ظيافت الهي پهلوان حداد فرمانده گردان امنيتي امام علي (ع)

 


تقديرجهان پهلوان جانبازغلامي از ميزباني ظيافت الهي دكترحشمتيان رياست حزب همدلي واعتدال

 


تشكرجهان پهلوان جانبازغلامي از مربيان ورزش بانوان درعرصه توسعه ورزش قهرماني

 


تسليت جهان پهلوان غلامي به حسين طيب فرزندشهيدطيب رضايي وجامعه ورزش كشور

 


اهداء سيصدسبدكالاماه مبارك رمضان به لطف خدا وبركات زكات

 

صفحه 9 از 261      < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت