اخبار ائتلاف


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


پیام تسليت جانبازاكبرغلامي به خانواده داودشکراله زاده

 


مراسم تجليل ازخانواده هاي محترم شهدا توسط جانباز جهان پهلوان حاج اكبرغلامي

 


اهداء جوايزنفيس به بهبوديافته هاي كمپ ترك اعتيادتوسط جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي

 


تجليل ازهنرمند بزرگ موسيقي مهندس فرشچي توسط جانبازجهان پهلوان غلامي

 


رونمایي ازميل پهلواني جهان پهلوان جانباز غلامي توسط بهبوديافته هاي كمپ ترك اعتياد

 


جلسه هم انديشي بهبوديافته هاي كمپ ها بامديريت جانباز جهان پهلوان غلامي

 


سومين همايش بزرگ نشست شورابامردم شهرداري منطقه ١٢به مديريت دكترعابدي وحضورجانباز پهلوان اكبرغلامی

 


سومين همايش بزرگ نشست شورابامردم شهرداري منطقه ١٢به مديريت دكترعابدي وحضورجانباز پهلوان اكبرغلامی

 

صفحه 10 از 254      < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت