اخبار ائتلاف


بازديدازكمپ ترك اعتيادحيات نو درغرب پايتخت و دستورتوسعه ورزش براي مددجويان توسط جهان پهلوان غلامي

 


دعوت مهندس شايان غلامي دبيرموسسه پهلوانان از همه ی جوانان به ورزش باستاني و زورخانه اي

 


تجهيزلوازم ورزشي رايگان دركمپ حيات نو درمركزنيكوكاري نام آوران غدير

 


توصيه جهان پهلوان غلامي درزورخانه جوانمردان به فريضه الهي زكات و دستگيري ازتهي دستان

 


راه اندازي غرفه مركزنيكوكاري وكارآفريني بامديريت جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم ابراهيمي درجشن رمضان

 


اهداء يكصد سبدكالا ٢٥٠توماني به ايتام توسط مركزنيكوكاري وكارآفريني نام إوران غدير

 


تقدير پهلوان غلامي ازمربيان مجموعه ورزشي نهج البلاغه به امام جماعت حجت الاسلام سیاه پوش

 


دعوت به اردوتيم ملي توسط پهلوان غلامي از ورزشكاران قدرتي قويترين مردان وموي تاي كاران

 


گرامي داشت سالگرد پهلوان مسلم رياحي درزورخانه جوانمردان

 


جانبازاكبرغلامي درجمع آبادگران به دعوت دكتربيادي براي توسعه ورزش

 

صفحه 10 از 235      < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت