اخبار ائتلاف


جلسه معارفه فرمانده بسيج ورزشكاران سازمان ورزش برادرصدوقي باحضورفرمانده بسيج معاونت اجتماعي

 


تكريم از تهي دستان منطقه ٢٢ توسط جهان پهلوان جانبازغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير

 


پیام تسليت جهان پهلوان جانبازغلامي به مناسبت شهادت جانبازكتيرايي اسطوره مديريت راهبردي ورزش

 


پیام تسليت جهان پهلوان جانبازغلامي به مناسبت شهادت جانبازكتيرايي اسطوره مديريت راهبردي ورزش

 


تقديرجهان پهلوان غلامي از قهرمانان وزحمتكشان ورزش تنيس بويژه مهندس شريفي در استاديوم آزادي

 


جشن تولد روز معلولين انجمن ارمغان به ميزباني خواهران محمدي ومهندس مظلومي و باحمايت جانبازغلامي

 


تقديرجهان پهلوان غلامي از قهرمانان وزحمتكشان ورزش تنيس استاديوم آزادي

 


تجليل جانبازپهلوان غلامي ازمهندس الهياري درحضوردكترشهرزادرياست سازمان ورزش شهرداري تهران

 


تجليل جانبازپهلوان غلامي ازمهندس الهياري درحضوردكترشهرزادرياست سازمان ورزش شهرداري تهران

 


تجليل جانبازپهلوان غلامي ازمهندس الهياري درحضوردكترشهرزادرياست سازمان ورزش شهرداري تهران

 

صفحه 10 از 250      < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت