اخبار ائتلاف


كاروان زيارتي عابدان مكه ومدينه درعتبات عاليات به سرپرستي جانباز دكتر اكبرغلامي

 


ذكرخانه شهيدفهميده تيم ملي باستاني وزورخانه اي پهلوانان قويترين مردان به سرپرستي جانبازغلامی

 


تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات واعضاء محترم فرمانداري ازجانباز پهلوان اكبرغلامي

 


تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات ازجانباز پهلوان اكبرغلامي

 


تشكر حاج بازوبند ازتمامي ذاكرين اهل بيت كه از استانها تشريف آوردند درمراسم هئيت متحده

 


دعوتنامه رسمي جانبازغلامي مديرورزش زورخانه اي وپهلواني ومديرعامل موسسه پهلوانان وقويترين مردان

 


برگزاری شهادت امام صادق (ع) هئيت متحده با باحضور جانبازپهلوان غلامي

 


تقديراززحمات دكترخال ودكترپورناصراني مسئولين سازمان بهشت زهرا توسط جانبازجهان پهلوان غلامي

 


تقديردكترپورناصراني معاونت محترم سازمان بهشت زهرا از مشاوره فرهنگي وايثار جانباز غلامي

 


بازديدجانبازجهان پهلوان اكبرغلامي از مجموعه كاخ هاي نياوران با مجمع خيرين

 

صفحه 7 از 261      < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت