اخبار ائتلاف


طي حكمي ازسوي سرگردپاسدارعباس زورمند اكبرغلامي رئيس هيئت ورزش پهلواني سپاه استان تهران َشد

 


انتصاب جانبازاكبرغلامي بعنوان رياست هئيت ورزش هاي پهلواني وزورخانه اي سپاه پاسداران استان تهران

 


دكتركريم زارع معاون پارلماني اسبق مجلس شوراي اسلامي و رياست مجمع متخصين از پهلوان غلامي تقديرکرد

 


جانبازاكبرغلامي ودكترحبيبي از زحمات دكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهور تقدير كردند

 


جانبازغلامي از زحمات دكترعلوي وزيرمحترم اطلاعات وتمامي پرسنل وزارت اطلاعات تقدير وتشكركرد

 


پهلوان غلامي اعلام كرد فرزند ادب باش نه فرزندپدر فرزند ادب زنده كندنام پدر

 


منصوب شدن دكترسيدحامدموسوي وكيل پايه يكم دادگستري به مشاورحقوقي جانبازغلامي

 


دكتركواكبيان نماينده مجلس شوراي اسلامي حامي ورزش پهلواني زورخانه اي و قويترين مردان

 


تجليل از جهان پهلوان غلامي وپهلوان محمودي و دكترميرقرباني قاضي ديوان عدالت درزورخانه موزه دفاع مقدس

 


حضورجهان پهلوان غلامي درمراسم ترحيم مادر قويترين مردايران پهلوان مرشدي

 

صفحه 3 از 235      < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت