اخبار ائتلاف


اهداء پنجاه بسته سبدكالا به ايتام غدير درمركزنيكوكاري وكار آفريني نام آوران غدير

 


دعوت جانبازاكبرغلامي رياست ورزش زورخانه اي وپهلواني سپاه تهران ازتمامي شهروندان

 


ديدارجانبازاكبرغلامي واعضاء محترم همراه با گلزارشهداء بويژه شهيد حاج بهزاد كتيرايي

 


ديدارجانبازاكبرغلامي واهداء حكم انتصاب موسسه پهلوانان به جناب مطهرنژاد مديرعامل تعاون زندانيان

 


ديدار اكبرغلامي همراه باجناب مطهرنژاد مديرعامل تعاون زندانيان جهت توسعه كارآفريني زندانيان كشور

 


تقدير وتجليل ازاعضاء محترم مجمع خيرين دكتر حبيبي توسط جانباز پهلوان اكبرغلامي

 


تقديروتجليل ازعزيزان نيروي انتظامي دربند توسط جانبازپهلوان اكبرغلامي به لطف خدا وبركات زكات

 


برگزاری مراسم جامعه اسلامي ورزشكاران به سرپرستي دكترحاج حسن غفوري فرد وجانبازدكتراكبرغلامي

 


جانبازاكبرغلامي اعلام كرد بزرگترين عبادت نيكوكاري ميباشد وانسان بنده احسان است

 


جانبازاكبرغلامي اعلام كرد بزرگترين عبادت نيكوكاري ميباشد وانسان بنده احسان است

 

صفحه 6 از 261      < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت