اخبار ائتلاف


گردهمايي جانبازان قطع نخاعي قهرمانان وپهلوانان هشت سال دفاع مقدس باحمايت پهلوان غلامي

 


گردهمايي جانبازان قطع نخاعي قهرمانان وپهلوانان هشت سال دفاع مقدس باحمايت پهلوان غلامي

 


جهان پهلوان غلامي از مهندس قنبري رياست خبرگزاري ايپنا تقدير كرد

 


تشكردكترغلامي ازخيرين مركزنيكوكاري غدير

 


برنامه آینده جهان پهلوان غلامي بازدید ازبیشتر كمپ هاي ترك اعتياد

 


ايران نوين كلينك بزرگ ايران به دعوت دكترگندمي ميزبان جهان پهلوان غلامي ومربيان بين المللي

 


بازديدازكمپ خانه دوست ياران و اهداء جوایز توسط جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير

 


بازديدازكمپ خانه دوست ياران و اهداء جوایز توسط جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير

 


بازديدازكمپ اميدشروع دوباره توسط جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير

 


بازديدازكمپ خانه دوست ياران توسط جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير

 

صفحه 6 از 242      < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت