معرفی مسئولین

رضا گل بهار
رضا گل بهار
روابط عمومی
محمد آقایی
محمد آقایی
مسول کمیته پهلوانان وقویترین مردان دانشگاه های استان
ابراهیم رستمی
ابراهیم رستمی
مربی بدنسازی و زورخانه ای ائتلاف بزرگ
علی شفیعی جم
علی شفیعی جم
خبرنگار ائتلاف بزرگ
رضا رانکوه احمدی
رضا رانکوه احمدی
مسئول و نماینده شهرستان رامسر
عسگر میرزایی
عسگر میرزایی
مسئول ائتلاف منطقه 17 پایتخت
یعسوب حیدری
یعسوب حیدری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجید حقی عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
علی ابوالحسنی
علی ابوالحسنی
عضو رسمی ائتلاف بزرگ
امیر حسین عطائی
امیر حسین عطائی
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی ائتلاف بزرگ
صفحه 9 از 21
< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت