معرفی مسئولین

محمد قنبری
محمد قنبری
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
محمد رضا سعیدی
محمد رضا سعیدی
عضو کمیته روابط عمومی ائتلاف بزرگ
امیر جعفری دولابی
امیر جعفری دولابی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
علی اشرف رشیدی
علی اشرف رشیدی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
داریوش مختاری اصل
داریوش مختاری اصل
عضو کمیته ورزشکاران ائتلاف بزرگ
مهران جلالی آتشگاه
مهران جلالی آتشگاه
روابط عمومی منطقه 5 پایتخت
محمد رضا حسین زاده
محمد رضا حسین زاده
مسئول روابط عمومی پایتخت ائتلاف بزرگ
محرم احمدی
محرم احمدی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مجید علی پور
مجید علی پور
عضو کمیته فنی ائتلاف بزرگ
صفر بابایی درخشان
صفر بابایی درخشان
عضو کمیته تدارکات و پشتیبانی
صفحه 12 از 22
< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت