معرفی مسئولین

امیر علی شهابی نیا
امیر علی شهابی نیا
روابط عمومی استان سمنان
ابوطالب دولت آبادی
ابوطالب دولت آبادی
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
رحیم اصلانی
رحیم اصلانی
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
مجتبی پناهی مهرعیسی لو
مجتبی پناهی مهرعیسی لو
عضو کمیته فنی
حسنعلی آشفته
حسنعلی آشفته
عضو کمیته پیشکسوتان ائتلاف بزرگ
سامان بنویدی
سامان بنویدی
عضو شورای سیاستگذاری ائتلاف بزرگ
اکبر سیفی ایرد موسی
اکبر سیفی ایردموسی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
محمود مهدوی رحمانی
محمود مهدوی رحمانی
عضو روابط عمومی منطقه بیست ائتلاف بزرگ
میثم رمضانی
میثم رمضانی
تدارکات وامور حمل ونقل
حمید رضا بایسته
حمید رضا بایسته
عضو رسمی ائتلاف بزرگ
صفحه 13 از 21
< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت