معرفی مسئولین

حسن علی پیروز پارسا
حسن علی پیروز پارسا
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

محمد جعفر فرخی
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ

محمد کیانی ابربکوه
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
اکبر غلامی
هادی حاجی محمدی
رئیس روابط عمومی منطقه بیست تهران
سید علی قریب
سید علی قریب
عضو روابط عمومی ائتلاف بزرگ
میثم گودرزی عضو کمیته مربیان
میثم گودرزی
عضو کمیته مربیان ائتلاف
پهلوان اکبر
محمدابراهیم احمد مخبری
عضو کمیته روابط عمومی ائتلاف بزرگ
احمد طلائی
احمد طلائی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
احمد گودرزی
احمد گودرزی
عضو کیته مربیان ائتلاف بزرگ
مسعود سپهری
مسعود سپهری
عضو کمیته قویترین مردان و پرورش اندام ائتلاف بزرگ
صفحه 11 از 22
< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت