معرفی مسئولین

مهدی تاجیک
مهدی تاجیک
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
تقی غلامی
تقی غلامی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

مهندس امیر سمیعی
پهلوان حاج یوسف عشقی
پهلوان حاج یوسف عشقی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
هادی فاتحی پیکانی
هادی فاتحی پیکانی
عضو هیئت رئیسه
اکبر بخشی قلی بیگلو
اکبر بخشی قلی بیگلو
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
محمد رضا مزید آبادی
محمد رضا مزید آبادی
بازرس ائتلاف بزرگ
عباس ذبیح اله زاده
عباس ذبیح اله زاده
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سید محمود شهرآئینی
سید محمود شهرآئینی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
اصغر محمدی
اصغر محمدی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
صفحه 7 از 22
< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت