معرفی مسئولین

 مهدی حشمت کبودوند
مهدی حشمت کبودوند
عضو هیئت رئیسه
طاهره سادات ایرانی
طاهره سادات ایرانی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهندس حسن براتی
مهندس حسن براتی
مهندس حسن براتی ائتلاف بزرگ
سید میر شمس هاشمی
میر شمس هاشمی
زهره میرسپاسی
زهره میرسپاسی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سرهنگ حاج عباس جوشقانی
سرهنگ جوشقانی جانشین ناحیه مقداد
عضو هیت رئیسه ائتلاف بزرگ
محمد صرفی
محمد صرفی
روابط عمومی
پهلوان حاج عباس مجرد
پهلوان عباس مجرد قهرمان سنگین وزن جهان
عضو هیت رئیسه ائتلاف بزرگ
 جواد ملکی ائتلاف
جواد ملکی
مسئول کمیته تدارکات وپشتیبانی استان تهران ائتلاف بزرگ

مهندس عباس قلی زاده معاونت محترم اقتصادی روزنامه کیهان
صفحه 5 از 21
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت