معرفی مسئولین

آیت الله دکتر محمداشرفی اصفهانی
آیت الله دکتر محمداشرفی اصفهانی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سرهنگ داود غفارپور
سرهنگ داود غفارپور
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
 مهندس حسن پور حکیمی
مهندس حسن پور حکیمی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
 مهدی حشمت کبودوند
مهدی حشمت کبودوند
عضو هیئت رئیسه
طاهره سادات ایرانی
طاهره سادات ایرانی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
مهندس حسن براتی
مهندس حسن براتی
مهندس حسن براتی ائتلاف بزرگ
سید میر شمس هاشمی
میر شمس هاشمی
زهره میرسپاسی
زهره میرسپاسی
عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ
سرهنگ حاج عباس جوشقانی
سرهنگ جوشقانی جانشین ناحیه مقداد
عضو هیت رئیسه ائتلاف بزرگ
محمد صرفی
محمد صرفی
روابط عمومی
صفحه 5 از 22
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت