محمد آقایی

محمد آقایی

مسول کمیته پهلوانان وقویترین مردان دانشگاه های استان تهران

قهرمانی در رشته پاورلیفتینگ

پرس سینه

مچ اندازی

مربی وزنه برداری 

مربی پاورلیفتینگ

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت