گالری تصاویر

تقديرازمتولدين بهبود يافته سامان سراي بانوان لويزان به مديريت خانم گل محمدي وحمايت وحضور جانبازپهلوان غلامي تكريم واهداء سبدكالا درشب يلدا به سرپرستي جهان پهلوان اكبرغلامي ومجمع خيرين به نیازمندان وایتام تكريم واهداء سبدكالا درشب يلدا به سرپرستي جهان پهلوان اكبرغلامي ومجمع خيرين به نیازمندان وایتام تكريم واهداء سبدكالا درشب يلدا به سرپرستي جهان پهلوان اكبرغلامي ومجمع خيرين به نیازمندان وایتام تقديردكترحسني رياست ورزش شهرداري تهران از زحمات جهان پهلوان غلامي جهان پهلوان جانبازغلامي از معاون محترم شهردار منطقه ١٣ حاج جوادي برادرشهيد و پهلوان خادم تقديروتشكركرد جلسه هم انديشي كانون اصلاح وتربيت كودكان با حضور جهان پهلوان غلامي جهت حمايت مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير تجليل ازپدرورزش پهلواني وزورخانه اي كشور پهلوان حاج احمدبابايي و سردار عرب سرخي معاون فرماندهي ناجا اهداء ميل خاتم توسط پهلوان خسروغلامي و پهلوان مسعود عليزاده سخنگو واهداء احكام جهان پهلوان غلامي پیام تسليت جهان پهلوان جانبازغلامي به مناسبت شهادت جانبازكتيرايي اسطوره مديريت راهبردي ورزش تجليل جانبازپهلوان غلامي ازمهندس الهياري درحضوردكترشهرزادرياست سازمان ورزش شهرداري تهران تجليل جانبازپهلوان غلامي ازمهندس الهياري درحضوردكترشهرزادرياست سازمان ورزش شهرداري تهران تجليل جانبازپهلوان غلامي ازمهندس الهياري درحضوردكترشهرزادرياست سازمان ورزش شهرداري تهران تقديرجهان پهلوان غلامي از قهرمانان وزحمتكشان ورزش تنيس استاديوم آزادي جشن تولد روز معلولين انجمن ارمغان به ميزباني خواهران محمدي ومهندس مظلومي و باحمايت جهان پهلوان جانبازغلامي مديرعامل مركز نيكوكاري نام آوران غدير تقديرجهان پهلوان غلامي از قهرمانان وزحمتكشان ورزش تنيس بويژه مهندس شريفي در استاديوم آزادي تكريم از تهي دستان منطقه ٢٢ توسط جهان پهلوان جانبازغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير جلسه معارفه فرمانده بسيج ورزشكاران سازمان ورزش برادرصدوقي باحضورفرمانده بسيج معاونت اجتماعي مهندس كريمي و جهان پهلوان غلامي ودكترشهرزاد رياست سازمان ورزش جلسه معارفه فرمانده بسيج ورزشكاران سازمان ورزش برادرصدوقي باحضورفرمانده بسيج معاونت اجتماعي مهندس كريمي و جهان پهلوان غلامي ودكترشهرزاد رياست سازمان ورزش تقديرجهان پهلوان غلامي از زحمات پيشكسوتان نيروهاي مسلح بويژه وزارت دفاع
صفحه 8 از 42
< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت