گالری تصاویر

قاضي هاي محترم تجديد نظر از زحمات غلامي وسرهنگ زندي جهت توسعه ورزش براي قضات تقدير كردند راه اندازی مجموعه فرهنگی ورزسی زکات دیوان عدالت به لطف خدا با مدیریت پهلوان مخرم عبدیپور و حمایت جانباز غلامی دكترقاضي ميرباقري قاضي ديوان عدالت طي حكمي ازسوي جانبازپهلوان غلامي حاج پهلوان اصغرآراسته مشاور فرهنگي مديرعامل ودبيركل منصوب شدبه لطف خدا  تبريك جانبازغلامي به مناسبت ولادت حضرت معصومه زهرا و دهه مبارك امام رضا(ع) به ملت شريف ايران طي حكمي ازسوي جانبازپهلوان غلامي حاج پهلوان اصغرآراسته مشاور فرهنگي مديرعامل ودبيركل منصوب شد مراسم ترحیم برادر مرشد تمولی ذکر خانه جوانمردان منصوب شدن به مشاور فرهنگي مديرعامل و دبيركل حاج پهلوان اصغرآراسته طي حكمي ازسوي جانباز غلامي	تشكردكترولئي رياست كميته امدادامام خميني اززحمات جانبازپهلوان غلامي وسرهنگ زندي وحاج محمدحسين تقي زاده	تقديردكترقاسمي معاون اجتماعي شهرداري منطقه ده از زحمات جهان پهلوان غلامي درامر ورزش قهرماني وپهلواني	حمايت جهان پهلوان جانبازغلامي ازمرشد رضايي وتمامي مرشدان كشور به لطف خدا	جهان پهلوان غلامي حمايت ازكمپ هاي ترك اعتياد ومددجويان به امر ورزش را جهاد الهي نام گذاري كرد	تشكردكتراسماعيلي رياست كميته امدادامام خميني منطقه ٢٢اززحمات جهان پهلوان غلامي ومريم ابراهيمي	تقدير زورخانه شيرافكن به مديريت پهلوان معصومي ازجهان پهلوان غلامي	اهداء يك جهيزيه عروس به نیازمندان توسط حاجيه خانم مريم ابراهيمي مديرمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير	جهان پهلوان غلامی وورزش باستانی جهان پهلوان غلامی وورزش باستانی جهان پهلوان غلامی وورزش باستانی جهان پهلوان غلامی وورزش باستانی جهان پهلوان غلامی وورزش باستانی
صفحه 9 از 35
< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت