گالری تصاویر

گزارش تصویری: افتتاح مجموعه ورزشی زکات محله جهان پهلوان تختی با حضور شهردار منطقه 16 مهندس زبده ، سید رضا خرم دره ، محمد محمودی و پهلوان جانباز اکبر غلامی ذکرخانه جوانمردان یادبود شهدای کن 97/03/30 مهندس زينت غلامي مديركل روابط عمومي موسسه پهلوانان واموربين الملل سنگين وزنهاي جهان حمايت موسسه ازكمپ هاي ترك اعتياد را لطف خدا ميداند دكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهور از زحمات جهان پهلوان جانبازغلامي حامي ورزش و حامي ايتام غدير تقديروتشكركرد مهندس زينت غلامي مديركل روابط عمومي موسسه پهلوانان واموربين الملل سنگين وزنهاي جهان حمايت موسسه ازكمپ هاي ترك اعتياد را لطف خدا ميداند دكترجانبازغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان وسنگين وزنهاي جهان ودبيركل ورزشكاران عيدفطر رابه تمامي شهروندان ملت هاي جهان تبريك گفت دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد خاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي به مديريت جانبازپهلوان اكبرغلامي دركنارهم به لطف خدا ميانداري جهان پهلوان جانبازحاج اكبرغلامي قهرمان سنگين وزن جهان درحضورقهرمانان وپيشكسوتان ورزش زورخانه باضرب مرشدسبكي ذكرخانه جوانمردان هيئت اتومبيلراني وموتورسواري بامديريت حاج علي صوفي وحمايت جهان پهلوان جانبازاكبرغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري نام اوران غدير هيئت اتومبيلراني وموتورسواري بامديريت حاج علي صوفي وحمايت جهان پهلوان جانبازاكبرغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري نام اوران غدير ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي طاق شال پهلواني توسط جهان پهلوان جانبازاكبرغلامي به گردن جهان پهلوان سيداكبرحيدري قهرمان المپيك ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي
صفحه 9 از 33
< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت