گالری تصاویر

جهان پهلوان جانبازغلامي مصيبت درگذشت جانسوز پدرگرامي حاج حبيب ترنج عضومجمع خيرين مركزنيكوكاري غديرتسليت گفت قهرمان كيك بوكسيگ محمدرضاغلامي ميزبان جهان پهلوان اكبرغلامي ومهندس شايان غلامي مديران موسسه پهلوانان وقويترين مردان شد جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير بازديدازكمپ اميدشروع دوباره را همراه باجوايز ورزشي واهداء لوازم ورزشي انجام داد جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير بازديدازكمپ خانه دوست ياران را همراه باجوايز ورزشي واهداء لوازم ورزشي انجام داد جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير بازديدازكمپ خانه دوست ياران را همراه باجوايز ورزشي واهداء لوازم ورزشي انجام داد جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير بازديدازكمپ خانه دوست ياران را همراه باجوايز ورزشي واهداء لوازم ورزشي انجام داد جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير بازديدازكمپ خانه دوست ياران را همراه باجوايز ورزشي واهداء لوازم ورزشي انجام داد ايران نوين كلينك بزرگ ايران ميزبان جهان پهلوان غلامي ومربيان بين المللي به لطف خدا به دعوت دكترگندمي جهان پهلوان غلامي از مهندس قنبري رياست خبرگزاري ايپنا تقدير كرد دكترغلامي اعلام كرد بخشنده بودن دل بزرگ مي خواهد نه توان مالي وازخيرين مركزنيكوكاري غدير تشكركرد جهان پهلوان غلامي شهادت امام جواد (ع) رابه تمامي مسلمانان جهان تسليت گفت تسليت جهان پهلوان غلامي به مناسبت مصيبت بزرگ درگذشت مادر پهلوان شهرام مرشدي مسئولين كميته امدادامام خميني پايتخت باحضورشان درمركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير اززحمات جهان پهلوان اكبرغلامي وسركارحاجيه خانم مريم ابراهيمي وپرسنل مركز تقدير وتجليل كردند هیئت ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج سپاه استان تهران به مديريت جهان پهلوان غلامي چهارشنبه ها زورخانه جوانمردان باضرب زنگ مرشدسبكي وجمع قهرمانان وپيشكسوتان ميزبان ورزش ميباشد دكترافشاني شهردارپايتخت ودكترحسني رياست ورزش شهرداري وجهان پهلوان غلامي باحضورشان درمراسم يادبود پدر دكترحق شناس عضومحترم شوراي شهر اعلام همدردي كردند طي حكمي ازسوي جانباز جهان پهلوان غلامي دبيركل فدراسيون كوبو آسيا مهندس شيخ حسني نماينده فدراسيون در استان اصفهان منصوب شد به لطف خدا دكترمحمدصادق حسني رياست دلسوز ورزش شهرداري تهران و معاونين سازمان ورزش از زحمات جهان پهلوان جانباز اكبرغلامي درامر ورزش وتوسعه ورزش و بويژه فريضه الهي زكات و مردم داري وفرهنگ پهلواني بين شهروندان تقدي دكترمحمدصادق حسني رياست دلسوز ورزش شهرداري تهران از زحمات جهان پهلوان جانباز اكبرغلامي درامر ورزش وتوسعه ورزش و بويژه فريضه الهي زكات و مردم داري وفرهنگ پهلواني بين شهروندان تقدير وتجليل كرد طي حكمي ازسوي جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي   پهلوان حاج خسروغلامي مديرتيم هاي ملي ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج وسپاه استان تهران منصوب شد همايش ورزش زورخانه اي وپهلواني با مديريت پهلوان جانبازغلامي رئيس ورزشهاي زورخانه اي وپهلواني بسيج وسپاه استان تهران در مركز فرماندهي پليس پيشگيري به لطف خدا انجام شد
صفحه 11 از 39
< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت