گالری تصاویر

خادم زكات وسفيرغدير پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير حامي ايتام وخانواده هاي بي سرپرست جهان پهلوان دربرنامه تلويزيوني وقتشه باكامران تفتي وبرنده مسابقات پهلوان جانبازغلامي مريم ابراهيمي وجانبازاكبرغلامي واعضاء مجمع خيرين مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير تكريم ازايتام ماه مبارك رمضان باسبدكالا رابه لطف خدا وبركات زكات برگزاركردند هيت موتورسواري واتومبيلراني سپاه استان تهران بامديريت حاج علي صوفي و حمايت حاج عباس زورمند وجانبازجهان پهلوان غلامي جهت توسعه ورزش مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غديربامديريت جهان پهلوان ومريم ابراهيمي عيدفطر رابه تمامي شهروندان وملت جهان ومجمع خيرين تبريك عرض كردند ورزش پهلواني وزورخانه اي به لطف خدا وپرچمداري زكات در ذكرخانه شهداء كن باحضور خاندان رزمنده غلامي دكتركمالي رياست خانه احزاب ايران ودكتراميري معاون رياست جمهوري ودكترحبيبي مديربيمه كارآفرينان دركناردبيركل ائتلاف جهان پهلوان غلامي ودكتركواكبيان ودكترحشمتيان ودكترياسرهاشمي رفسنجاني ورزش پهلواني به دستورجهان پهلوان غلامي درحضوردكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهورهمايش حزب مستقل بامديريت دكترحشمتيان ورزش پهلواني به دستورجهان پهلوان غلامي درحضوردكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهورهمايش حزب مستقل بامديريت دكترحشمتيان حضورجهان پهلوان جانبازحاج اكبرغلامي درشبكه نسيم باحضورآقاي كامران تفتي هنرمندبزرگ سينماوتلويزيون زينت غلامي مديرروابط عمومي اموربين الملل موسسه پهلوانان وائتلاف بزرگ قهرمانان همه رادعوت به ديدن غرفه مركزنيكوكاري نام آوران غديردرپارك گفتگودعوت كرد اهداء يكصد سبدكالا ٢٥٠توماني به ايتام توسط مركزنيكوكاري وكارآفريني نام إوران غدير تكريم جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وکارآفريني غدير همراه مجمع خيرين ازايتام تشكرمديركمپ ترك اعتيادفريختگان رهايي ازحضوروحمايت جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير پهلوان جانبازغلامي تجهيز كمپ فريختگان رهايي را دستور كارخود قرارداد تقديرحجت الاسلام سیاه پوش امام جماعت مسجدالنبي از زحمات جهان پهلوان غلامي جهت حمايت ازورزشكاران بازديدازمجموعه ورزشي نهج البلاغه به مربيگري شاهين سلطاني توسط جهان پهلوان جانبازغلامي وهیئت همراه بازديدازكمپ ترك اعتيادحيات نو درغرب پايتخت و دستورتوسعه ورزش براي مددجويان توسط جهان پهلوان غلامي دعوت مهندس شايان غلامي دبيرموسسه پهلوانان از همه ی جوانان به ورزش باستاني و زورخانه اي تجهيزلوازم ورزشي رايگان دركمپ حيات نو درمركزنيكوكاري نام آوران غدير
صفحه 10 از 33
< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت