گالری تصاویر

اهداء لباس هاي ورزشي با نام زكات قدرت انصاف به كمپ خانه دوست ياران توسط جانبازجهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير جانباز غلامی جانباز غلامی زکات زکات مومنی عضو مجمع خیرین مرکز نیکو کاری و کار آفرینی نام آوران غدیر اهداء جوایز نقدی و لوح به بهبود یافتگان کمپ ها مناسبت غدیر و لطف جدا تجهیز ورزشی کمپ طلوع راهیان نجات به میز پینگ پنگ به برکت زکات حکم نظارت و ارزیابی حکم نظارت و ارزیابی لوح سپاس لوح سپاس دکتر میر قربانی مدیر حقوقی پهلوانان قویترین مردان در کنار جانباز غلامی دکتر میر قربانی مدیر حقوقی پهلوانان قویترین مردان سرآغاز گفتار خداست اهداء جوایز مسابقات و تجهیز ورزشی رایگان در کمپ خانه دوست یاران با مدیریت کایکانی توسط جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی اهداء جوایز مسابقات و تجهیز ورزشی رایگان در کمپ خانه دوست یاران با مدیریت کایکانی توسط جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی اهداء جوایز مسابقات و تجهیز ورزشی رایگان در کمپ خانه دوست یاران با مدیریت کایکانی توسط جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی اهداء جوایز مسابقات و تجهیز ورزشی رایگان در کمپ خانه دوست یاران با مدیریت کایکانی توسط جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی اهداء جوایز مسابقات و تجهیز ورزشی رایگان در کمپ خانه دوست یاران با مدیریت کایکانی توسط جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی
صفحه 10 از 42
< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت