گالری تصاویر

تكريم جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وکارآفريني غدير همراه مجمع خيرين ازايتام تشكرمديركمپ ترك اعتيادفريختگان رهايي ازحضوروحمايت جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير پهلوان جانبازغلامي تجهيز كمپ فريختگان رهايي را دستور كارخود قرارداد تقديرحجت الاسلام سیاه پوش امام جماعت مسجدالنبي از زحمات جهان پهلوان غلامي جهت حمايت ازورزشكاران بازديدازمجموعه ورزشي نهج البلاغه به مربيگري شاهين سلطاني توسط جهان پهلوان جانبازغلامي وهیئت همراه بازديدازكمپ ترك اعتيادحيات نو درغرب پايتخت و دستورتوسعه ورزش براي مددجويان توسط جهان پهلوان غلامي دعوت مهندس شايان غلامي دبيرموسسه پهلوانان از همه ی جوانان به ورزش باستاني و زورخانه اي تجهيزلوازم ورزشي رايگان دركمپ حيات نو درمركزنيكوكاري نام آوران غدير توصيه جهان پهلوان غلامي درزورخانه جوانمردان به فريضه الهي زكات و دستگيري ازتهي دستان راه اندازي غرفه مركزنيكوكاري وكارآفريني بامديريت جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم ابراهيمي درجشن رمضان اهداء يكصد سبدكالا ٢٥٠توماني به ايتام توسط مركزنيكوكاري وكارآفريني نام إوران غدير تقدير پهلوان غلامي ازمربيان مجموعه ورزشي نهج البلاغه به امام جماعت حجت الاسلام سیاه پوش دعوت به اردوتيم ملي توسط پهلوان غلامي از ورزشكاران قدرتي قويترين مردان وموي تاي كاران جهان پهلوان غلامي سالگرد پهلوان مسلم رياحي رادرزورخانه جوانمردان باحضور دكترداراب ودكتردانش گرامي داشت جانبازاكبرغلامي درجمع آبادگران به دعوت دكتربيادي براي توسعه ورزش دكترحاج حسن بيادي دبيركل جمعيت آبادگران از زحمات جانبازغلامي تقديروتشكركرد تشكر پهلوان خرسندي اززحمات استادخودش جهان پهلوان غلامي درروز استاد	رونمايي ازكتاب دكترحشمتيان نائب رئيس خانه احزاب ومشاوروزيرصنعت ومعدن دركنارقهرمانان تقديروتشكرجانبازاكبر وحاجيه خانم مريم ابراهيمي مسئولين مركزنيكوكاري نام آوران غدير ازمجمع خيرين موسسه پهلوانان تشكرپهلوان غلامي از مداح هاي محترم هيئت مديره هيئت متحده به مديريت حاج سازگار وپهلوان منتظر
صفحه 10 از 33
< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت