گالری تصاویر

تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات ازجانباز پهلوان اكبرغلامي تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات واعضاء محترم فرمانداري ازجانباز پهلوان اكبرغلامي ذكرخانه شهيدفهميده تيم ملي باستاني وزورخانه اي پهلوانان قويترين مردان به سرپرستي جانبازغلامی تقديردكترپورناصراني معاونت محترم سازمان بهشت زهرا از مشاوره فرهنگي وايثار جانباز غلامي	تقديراززحمات دكترخال ودكترپورناصراني مسئولين سازمان بهشت زهرا توسط جانبازجهان پهلوان غلامي	برگزاری شهادت امام صادق (ع) هئيت متحده با باحضور جانبازپهلوان غلامي	دعوتنامه رسمي جانبازغلامي مديرورزش زورخانه اي وپهلواني ومديرعامل موسسه پهلوانان وقويترين مردان	تشكر حاج بازوبند ازتمامي ذاكرين اهل بيت كه از استانها تشريف آوردند درمراسم هئيت متحده زکات قدرت زکات بازديدجانبازجهان پهلوان اكبرغلامي از مجموعه كاخ هاي نياوران با مجمع خيرين	مركزنيكوكاري غديربه لطف خدا وبركات زكات جهت استفاده رايگان از ظروف	حضور رياست ورزش زورخانه اي وپهلواني سپاه استان تهرا جانباز غلامي ،درزورخانه شهدا فرحزاد	بازديدمجمع خيرين مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير ازمجموعه كاخ هاي نياوران	تشكر جانبازغلامي از زحمات مدافعين حرم درعراق شهرنجف اشرف	پهلوان شهرام مرشدي قويترين مرد ايران از زحمات جهان پهلوان اكبر غلامي در مجمع خيرين تقدير كرد	تشكرپهلوان شهرام مرشدي قويترين مرد ايران از زحمات جهان پهلوان اكبر غلامي در كمپ خانه دوست با مديريت كاي كاني	مراسم تجليل ازپيمان جوانمردان شامل خانواده شهداء ، ايثارگران، به ميزباني مهندس سعيداحدي رياست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران حضور جانباز پهلوان اكبر غلامي محضرامام زاده شاهزاده امام حسن مجتبي به ميزباني حاج مجيدعلي دوستي جهت نيكوكاري	برگزاری جلسه هم انديشي كنگره تجليل ازايثارگران و خانواده شهداء
صفحه 12 از 50
< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت