گالری تصاویر

ورزش پهلواني به دستورجهان پهلوان غلامي درحضوردكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهورهمايش حزب مستقل بامديريت دكترحشمتيان ورزش پهلواني به دستورجهان پهلوان غلامي درحضوردكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهورهمايش حزب مستقل بامديريت دكترحشمتيان حضورجهان پهلوان جانبازحاج اكبرغلامي درشبكه نسيم باحضورآقاي كامران تفتي هنرمندبزرگ سينماوتلويزيون زينت غلامي مديرروابط عمومي اموربين الملل موسسه پهلوانان وائتلاف بزرگ قهرمانان همه رادعوت به ديدن غرفه مركزنيكوكاري نام آوران غديردرپارك گفتگودعوت كرد اهداء يكصد سبدكالا ٢٥٠توماني به ايتام توسط مركزنيكوكاري وكارآفريني نام إوران غدير تكريم جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وکارآفريني غدير همراه مجمع خيرين ازايتام تشكرمديركمپ ترك اعتيادفريختگان رهايي ازحضوروحمايت جهان پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري غدير پهلوان جانبازغلامي تجهيز كمپ فريختگان رهايي را دستور كارخود قرارداد تقديرحجت الاسلام سیاه پوش امام جماعت مسجدالنبي از زحمات جهان پهلوان غلامي جهت حمايت ازورزشكاران بازديدازمجموعه ورزشي نهج البلاغه به مربيگري شاهين سلطاني توسط جهان پهلوان جانبازغلامي وهیئت همراه بازديدازكمپ ترك اعتيادحيات نو درغرب پايتخت و دستورتوسعه ورزش براي مددجويان توسط جهان پهلوان غلامي دعوت مهندس شايان غلامي دبيرموسسه پهلوانان از همه ی جوانان به ورزش باستاني و زورخانه اي تجهيزلوازم ورزشي رايگان دركمپ حيات نو درمركزنيكوكاري نام آوران غدير توصيه جهان پهلوان غلامي درزورخانه جوانمردان به فريضه الهي زكات و دستگيري ازتهي دستان راه اندازي غرفه مركزنيكوكاري وكارآفريني بامديريت جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم ابراهيمي درجشن رمضان اهداء يكصد سبدكالا ٢٥٠توماني به ايتام توسط مركزنيكوكاري وكارآفريني نام إوران غدير تقدير پهلوان غلامي ازمربيان مجموعه ورزشي نهج البلاغه به امام جماعت حجت الاسلام سیاه پوش دعوت به اردوتيم ملي توسط پهلوان غلامي از ورزشكاران قدرتي قويترين مردان وموي تاي كاران جهان پهلوان غلامي سالگرد پهلوان مسلم رياحي رادرزورخانه جوانمردان باحضور دكترداراب ودكتردانش گرامي داشت جانبازاكبرغلامي درجمع آبادگران به دعوت دكتربيادي براي توسعه ورزش
صفحه 4 از 27
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت