گالری تصاویر

دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد دكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي درجشن رمضان غرفه نيكوكاري نام آوران غديرتقديروتشكركرد خاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي به مديريت جانبازپهلوان اكبرغلامي دركنارهم به لطف خدا ميانداري جهان پهلوان جانبازحاج اكبرغلامي قهرمان سنگين وزن جهان درحضورقهرمانان وپيشكسوتان ورزش زورخانه باضرب مرشدسبكي ذكرخانه جوانمردان هيئت اتومبيلراني وموتورسواري بامديريت حاج علي صوفي وحمايت جهان پهلوان جانبازاكبرغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري نام اوران غدير هيئت اتومبيلراني وموتورسواري بامديريت حاج علي صوفي وحمايت جهان پهلوان جانبازاكبرغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري نام اوران غدير ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي طاق شال پهلواني توسط جهان پهلوان جانبازاكبرغلامي به گردن جهان پهلوان سيداكبرحيدري قهرمان المپيك ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان جهان پهلوان جانبازاكبروخاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي خادم زكات وسفيرغدير پهلوان غلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير حامي ايتام وخانواده هاي بي سرپرست جهان پهلوان دربرنامه تلويزيوني وقتشه باكامران تفتي وبرنده مسابقات پهلوان جانبازغلامي مريم ابراهيمي وجانبازاكبرغلامي واعضاء مجمع خيرين مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير تكريم ازايتام ماه مبارك رمضان باسبدكالا رابه لطف خدا وبركات زكات برگزاركردند هيت موتورسواري واتومبيلراني سپاه استان تهران بامديريت حاج علي صوفي و حمايت حاج عباس زورمند وجانبازجهان پهلوان غلامي جهت توسعه ورزش مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غديربامديريت جهان پهلوان ومريم ابراهيمي عيدفطر رابه تمامي شهروندان وملت جهان ومجمع خيرين تبريك عرض كردند ورزش پهلواني وزورخانه اي به لطف خدا وپرچمداري زكات در ذكرخانه شهداء كن باحضور خاندان رزمنده غلامي دكتركمالي رياست خانه احزاب ايران ودكتراميري معاون رياست جمهوري ودكترحبيبي مديربيمه كارآفرينان دركناردبيركل ائتلاف جهان پهلوان غلامي ودكتركواكبيان ودكترحشمتيان ودكترياسرهاشمي رفسنجاني
صفحه 3 از 27
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت