گالری تصاویر

اكبرغلامي دركنارفرماندهان شرق ناجا و بسيج در ديدار وتكريم واهداء جوايز فرزندان كودك بهزيستي تقدير وتجليل ازفرمانده محترم حوزه ١٣٣طريق القدس به لطف خدا وبركات زكات تشکر زینت غلامی از حضور تمامي مسئولين، ورزشكاران در سي ويكمين سالگردزينت سادات حجري تبریک اکبر غلامی به تمامي عزيزان ناجا بويژه بويژه سردار رحيمي فرمانده ناجا به مناسبت هفته پليس تبریک اکبر غلامی به تمامي عزيزان ناجا بويژه سردار اشتري فرمانده ناجا به مناسبت هفته پليس تبریک اکبر غلامی به تمامي عزيزان ناجا بويژه سردار اشتري فرمانده ناجا به مناسبت هفته پليس اکبر غلامی و دکتر علی مطهری ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي فرمانده محترم ودلسوز نيروي انتظامي پايتخت حضوراعضاء محترم موسسه پهلوانان وقويترين مردان ومركزنيكو كاري وكارآفريني نام آوران غدير در مراسم ترحيم مادرمحترم جناب حاج روزبهاني حضوراعضاء محترم موسسه پهلوانان وقويترين مردان ومركزنيكو كاري وكارآفريني نام آوران غدير در مراسم ترحيم مادرمحترم جناب حاج روزبهاني ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي كترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير چهلمين روز مادر خاندان شفائي رابه دكترمحسن شفائي تسليت گفت به لطف خدا وبركات زكات دكترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير هفته دفاع مقدس به تمامي ايثارگران بويژه مقام معظم رهبري تبريك گفتندبه لطف خدا وبركات زكات دكترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير هفته دفاع مقدس به تمامي ايثارگران بويژه مقام معظم رهبري تبريك گفتندبه لطف خدا وبركات زكات دكترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير هفته دفاع مقدس به تمامي ايثارگران بويژه مقام معظم رهبري تبريك گفتندبه لطف خدا وبركات زكات دكترجانبازاكبرغلامي مديركميته اطلاع رساني ودبيركل ائتلاف بزرگ قهرمانان ازتمامي قهرمانان پيشكسوتان وپهلوانان بويژه ايثارگران دعوت كردجهت همايش بزرگ خانه احزاب ايرا دكترعلي نوذرپور شهردارمنطقه ٢٢ از دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل مركز نيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير تقدير وتجليل كرد زينت غلامي مدير روابط عمومي
صفحه 2 از 45
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت