گالری تصاویر

تيم ملي زورخانه اي پهلوانان وقويترين پولادين و زورخانه اي سپاه تهران در ذكرخانه دانشگاه تهران	تقديردكترسياوش شهريورفرماندار محترم شميرانات ازجانباز پهلوان اكبرغلامي در دهه كرامت	توصیه جانباز غلامی به انفاق و نیکوکاری	تقدير سرتيب دوم پاسدار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ از جانبازاكبرغلامي	ديدار غلامي مديرعامل موسسه پهلوانان بامهندس سفيري معاون اجتماعي شهرداري منطقه ٢٢	ديدارجانباز غلامي مديرعامل موسسه قويترين مردان با مهندس خال رياست سازمان بهشت زهرا	ديدارجانبازاكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان وقويترين مردان با دكترانصاري رياست سازمان تعزيرات حكومتي كشور	جلسه هنرمندان و ورزشكاران سفيران نيكوكاري وحاميان ايتام غديربا حضور جانبازاكبرغلامي	هم انديشي مهندس اخلاصي مديرپسماندشهرداري منطقه ٢٢ باجانبازاكبرغلامي	اهداء سيصدسبدكالاماه مبارك رمضان به لطف خدا وبركات زكات	تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات ازجانباز پهلوان اكبرغلامي تقديردكترسياوش شهريورفرماندار شميرانات واعضاء محترم فرمانداري ازجانباز پهلوان اكبرغلامي ذكرخانه شهيدفهميده تيم ملي باستاني وزورخانه اي پهلوانان قويترين مردان به سرپرستي جانبازغلامی تقديردكترپورناصراني معاونت محترم سازمان بهشت زهرا از مشاوره فرهنگي وايثار جانباز غلامي	تقديراززحمات دكترخال ودكترپورناصراني مسئولين سازمان بهشت زهرا توسط جانبازجهان پهلوان غلامي	برگزاری شهادت امام صادق (ع) هئيت متحده با باحضور جانبازپهلوان غلامي	دعوتنامه رسمي جانبازغلامي مديرورزش زورخانه اي وپهلواني ومديرعامل موسسه پهلوانان وقويترين مردان	تشكر حاج بازوبند ازتمامي ذاكرين اهل بيت كه از استانها تشريف آوردند درمراسم هئيت متحده زکات قدرت زکات
صفحه 14 از 53
< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت