گالری تصاویر

 اجرا ورزش زورخانه ای وپهلوانی در سازمان صدا وسیما توسط جانباز جهان پهلوان اکبر غلامی اهداء لوح تقدیر به دکتر قلی خسروی ریاست اتحادیه املاک کشور اهداء لوح تقدیر به دکتر قلی خسروی ریاست اتحادیه املاک کشور هیئت رزمندگان ،ورزشکاران ،پهلوانان،حاج محمد فرجی حاج حسین غلامی و جانباز اکبر غلامی وسرهنگ شجاعی زاده اهداء ابلاغ روابط عمومی موسسه پهلوانان وقویترین مردان از طرف جانباز اکبر غلامی به سرکار خانم جلینی به لطف خدا تقدیراستاد شیهان طاووسی ریاست ورزش های رزمی غرب از استاد شیهان کرویای جانباز اکبر غلامی ابلاغ سفیر نیکوکاری و تدارکات وپشتیبانی پهلوانان وقویترین مردان به سلیمان عیسی بیگلو توسط جانباز غلامی مجلس عزاداری به میزبانی پهلوان اصغر بادیفکر و مدیریت پهلوان حاج حمید منتظر وحضور اکبر غلامی اهداء احکام سفیر نیکوکاری وکارآفرینی به بهبودیافته های  اعتیاد توسط پهلوان اکبر غلامی به لطف خدا به برکت زکات حمایت وبازدید جانباز استاد اکبر غلامی از مجموعه ورزشی شهید معتمدی با حضور ورزشکاران وهنرمندان حمایت وبازدید جانباز استاد اکبر غلامی از مجموعه ورزشی شهید معتمدی با حضور ورزشکاران وهنرمندان جشن یلدا در کنار بیماران اعتیاد ،بیماران عفونی ،کارتن خواب ها، بی خانمان ها،سالمندان   اهداء لوازم ورزشی وگرفتن جشن یلدا در کمپ ترک اعتیاد بهار سبز زندگی وحمایت جانباز اكبرغلامي اهداء لوازم ورزشی وگرفتن جشن یلدا در کمپ ترک اعتیاد بهار سبز زندگی وحمایت جانباز اكبرغلامي اهداء لوازم ورزشی وگرفتن جشن یلدا در کمپ ترک اعتیاد بهار سبز زندگی وحمایت جانباز اكبرغلامي اهداء لوازم ورزشی وگرفتن جشن یلدا در کمپ ترک اعتیاد بهار سبز زندگی وحمایت جانباز اكبرغلامي اهداء لوازم ورزشی وگرفتن جشن یلدا در کمپ ترک اعتیاد بهار سبز زندگی وحمایت جانباز اكبرغلامي مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
صفحه 13 از 69
< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت