گالری تصاویر

كترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير چهلمين روز مادر خاندان شفائي رابه دكترمحسن شفائي تسليت گفت به لطف خدا وبركات زكات دكترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير هفته دفاع مقدس به تمامي ايثارگران بويژه مقام معظم رهبري تبريك گفتندبه لطف خدا وبركات زكات دكترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير هفته دفاع مقدس به تمامي ايثارگران بويژه مقام معظم رهبري تبريك گفتندبه لطف خدا وبركات زكات دكترجانباز اكبرغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير هفته دفاع مقدس به تمامي ايثارگران بويژه مقام معظم رهبري تبريك گفتندبه لطف خدا وبركات زكات دكترجانبازاكبرغلامي مديركميته اطلاع رساني ودبيركل ائتلاف بزرگ قهرمانان ازتمامي قهرمانان پيشكسوتان وپهلوانان بويژه ايثارگران دعوت كردجهت همايش بزرگ خانه احزاب ايرا دكترعلي نوذرپور شهردارمنطقه ٢٢ از دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل مركز نيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير تقدير وتجليل كرد زينت غلامي مدير روابط عمومي دكترجانبازاكبرغلامي پهلوان انوري قهرمان المپيك را اسوره اخلاق وجوانمردي ياد كرد زينت غلامي مديرروابط عمومي هفته دفاع مقدس باحضور دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل و هئيت همراه به لطف خدا وبركات زكات هفته دفاع مقدس باحضور دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل و هئيت همراه به لطف خدا وبركات زكات هفته دفاع مقدس باحضور دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل و هئيت همراه به لطف خدا وبركات زكات هفته دفاع مقدس باحضور دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل و هئيت همراه به لطف خدا وبركات زكات هفته دفاع مقدس باحضور دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل و هئيت همراه به لطف خدا وبركات زكات هفته دفاع مقدس باحضور دكترجانبازاكبرغلامي مديرعامل و هئيت همراه به لطف خدا وبركات زكات حضورسرهنگ مرادي و ابراهيمي فرماندهان كلانتري منطقه ٢٢ دركنارجانبازاكبرغلامي درهئيت رزمندگان ذاكرين اهل بيت دركنارجانبازاكبرغلامي به لطف خدا وبركات زكات و عنايت امام حسين (ع) مراسم عزاداري سالارشهداء اباعبدالله هئيت رزمندگان ورزشكاران پهلوان به خادمي جانبازاكبرغلامي به لطف خدا وبركات زكات اهداء جوايزقهرمانان كاراته توسط جانبازاكبرغلامي به ميزباني استادقلي زاده با حضوراساتيدكشور به لطف خدا وبركات زكات اهداء جوايزقهرمانان كاراته توسط جانبازاكبرغلامي به ميزباني استادقلي زاده با حضوراساتيدكشور به لطف خدا وبركات زكات اهداء كمربندزرين توسط استادقلي زاده به جانبازاستاداكبرغلامي قهرمان سنگين وزن حرفه اي موي تاي اهداء كمربندزرين توسط استادقلي زاده به جانبازاستاداكبرغلامي قهرمان سنگين وزن حرفه اي موي تاي
صفحه 11 از 53
< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت