گالری تصاویر

 انتصاب پهلوان اکبر غلامی به عنوان مشاور فرهنگی باشگاه مقاومت سپاه حضرت سید الشهداء  انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای سپاه استان تهران  انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مسئول اطلاعات گردان بیت القدس حوزه 133 طریق القدس مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم مریم ابراهیمی در مرکزنیکوکاری نام آوران غدیر اعلام کرد ماباید مبلغ کلام خدا باشیم عملکرد مرکز نیکوکاری نام آوران غدیر از سال 97 تا 1400 عملکرد مرکز نیکوکاری نام آوران غدیر در سال 1401  تقدیروتجلیل ازسرهنگ رشیداسلام زراعتکارفرمانده پلیس امنیت پایگاه هشتم توسط اکبرغلامی اهداء لوح سپاس به اکبر غلامی توسط سازمان کیوکوشین کاراته کانچو اهداء دکترای افتخاری سازمان جهانی ورزش های رزمی ترکیبی به جانباز اکبر غلامی   تقدیر از جانباز پهلوان اکبر غلامی توسط کمیته جهانی سوپر ساباکی گواهینامه کارآفرینی مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز اکبر غلامی تقدیر از استاد جانباز اکبر غلامی توسط هیات رزمی جنوب شرق دعوت اکبر غلامی از عموم برای حضور در جشن بزرگ عیدغدیر و اهداء خون دعوت اکبر غلامی از عموم برای حضور در جشن بزرگ عیدغدیر و اهداء خون
صفحه 8 از 84
< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت