گالری تصاویر

سومين همايش بزرگ نشست شورابامردم شهرداري منطقه ١٢به مديريت دكترعابدي وحضورجانباز پهلوان اكبرغلامی سومين همايش بزرگ نشست شورابامردم شهرداري منطقه ١٢به مديريت دكترعابدي وحضورجانباز پهلوان اكبرغلامی ديداروتقديرازدكتر هاشمي مديرحوزه ارتباطات دخانيات توسط جانبازجهان پهلوان غلامي ديداروتقديرازدكتر هاشمي مديرحوزه ارتباطات دخانيات توسط جانبازجهان پهلوان غلامي دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات بیدریغ جانباز جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکار آفرینی نام آوران غدیر تقدیر دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات جانبازاکبرغلامی تقدیر دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات جانبازاکبرغلامی تقدیر دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات جانبازاکبرغلامی تقدیر دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات جانبازاکبرغلامی تقدیر دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات جانبازاکبرغلامی تقدیر دکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات جانبازاکبرغلامی تقدیردکتر شیران ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی و استان تهران از زحمات حاجیه خانم مریم ابراهیمی تقديرازمتولدين بهبود يافته سامان سراي بانوان لويزان به مديريت خانم گل محمدي وحمايت وحضور جانبازپهلوان غلامي تكريم واهداء سبدكالا درشب يلدا به سرپرستي جهان پهلوان اكبرغلامي ومجمع خيرين به نیازمندان وایتام تكريم واهداء سبدكالا درشب يلدا به سرپرستي جهان پهلوان اكبرغلامي ومجمع خيرين به نیازمندان وایتام تكريم واهداء سبدكالا درشب يلدا به سرپرستي جهان پهلوان اكبرغلامي ومجمع خيرين به نیازمندان وایتام تقديردكترحسني رياست ورزش شهرداري تهران از زحمات جهان پهلوان غلامي جهان پهلوان جانبازغلامي از معاون محترم شهردار منطقه ١٣ حاج جوادي برادرشهيد و پهلوان خادم تقديروتشكركرد جلسه هم انديشي كانون اصلاح وتربيت كودكان با حضور جهان پهلوان غلامي جهت حمايت مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير تجليل ازپدرورزش پهلواني وزورخانه اي كشور پهلوان حاج احمدبابايي و سردار عرب سرخي معاون فرماندهي ناجا
صفحه 19 از 54
< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت