امیر حسین علیزاده

امیر حسین علیزاده

مسئول روابط عمومی منطقه 2 ائتلاف بزرگ

مربی بدنسازی کمیته پهلوانان و قویترین مردان

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت